Pozytywizm | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Pozytywizm

Wolny najmita - analiza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

„Wolny najmita” jest jednym z „Obrazków”, w których Maria Konopnicka połączyła właściwą epice narrację, scenkę rodzajową oraz pogłębiony portret psychologiczny postaci z charakterystyczną dla liryki warstwą artystyczną, pełną zaskakujących środków poetyckiego wyrazu.

Wiersz jest przykładem liryki pośredniej i sytuacyjnej. Podmiot liryczny nie ujawnia się wprost, ograniczając się jedynie do bezosobowej refleksji, towarzyszącej opisywanej sytuacji 
Z wielu środków poetyckich na uwagę zasługuje tytułowe zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo słów. Ironiczne skonfrontowanie przymiotnika „wolny” z rzeczownikiem „najmita”, czyli „najemnik”, nabiera kontrastowego wymiaru.

Zestawienie przeciwstawnych słów wywołuje gorzkie podsumowanie skutków reformy uwłaszczeniowej, dodatkowo uwypuklone wielokrotnym powtórzeniem tego zwrotu.

Tragiczną sytuację pozostawionego samemu sobie chłopa podkreślają także użyte przez Konopnicką wykrzyknienia i retoryczne pytania, pozostawione bez odpowiedzi: „Czemuż on stoi? / Wszak wolny jak ptacy?”.

Zobacz inne artykuły:

Asnyk Adam
Do młodych - wiadomosci wstępne
Do młodych - interpretacja
Między nami nic nie było - interpretacja
Daremne żale - interpretacja i analiza
Limba - wiadomości wstępne
Limba - interpretacja i analiza
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka

Konopnicka Maria
Wolny najmita - interpretacja
Wolny najmita - analiza
O Wrześni - geneza
O Wrześni - interpretacja i analiza
Rota – analiza i interpretacja

Inne

Tagi: